Završeni radovi na rekonstrukciji transportne trake za termoelektranu Kosovo B

U suradnji sa našim partnerom, a za potrebe investitora Kosovo Energy Corporation J.S.C – KEK, preduzeće UMEL – DAELKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla, uspješno je realizovalo radove na obnovi transportne trake za termoelektranu Kosova B.

U sklopu svojih ugovorenih obaveza UMEL – DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla vršio je sljedeće radove:

  • demontaža starih i montaža novih SN kablova,
  • demontaža postojeće trake i montaža nove trake transpotera, bez lijepljenja i vulkanizacije trake transportera,
  • demontaža starih članaka sa valjcima i montaža novih članaka sa valjcim za traku transportera,
  • demontaža starih i postavljenje novih kontejnera sa opremom,
  • demontaža starih i montaža novih motora i reduktora za pogon transportera,
  • demontaža starih i montaža novih rasvjetnih stubova pored trasportera, sa iskopom temelja za nove rasvjetne stubove,
  • rekonstrukcija 6 kV ćelija koja uključuje ugradnju rastavljača, prekidača, mjernih transformatora kao i ugradnju SN sabirnica i povezivanje na SN odvode i/ili dovode,

Kao i ostale potrebne radove za realizaciju predmetnog ugovora kao što su sječenja i brušenja  metalnih dijelova, prevozi i dizanje raznih tereta itd.

Related Posts