1976. godine kao radna jedinica pri Metalelektriku Tuzla osnovano je preduzeće čija je osnovna djelatnost bila izvođenje radova na dalekovodima, trafostanicama, izgradnji žičara, polaganje kablova, te projektovanje, inženjering i izvođenje radova na svim vrstama postrojenja. Sadašnje preduzeće Umel Dalekovodmontaža Tuzla prošlo je kroz nekoliko transformacija: 1981. godine preduzeće se izdvaja i postaje OUR Umel Dalekovodmontaža Tuzla u okviru SOUR UMEL, da bi 7 godina kasnije dobilo današnji naziv UMEL Dalekovodmontaža d.o.o Tuzla. Nakon toga uslijedila je privratizacija preduzeća koja je završena 1999. godine, kada je i certificirana standardom ISO DIN EN 9001:2000 a nešto kasnije standardom politike kvaliteta i okolinskog upravljanja ISO 14001:2004 koji je uveden prije tri godine.

Osnovne djelatnosti preduzeća Umel Dalekovodmontaža Tuzla odnose se na projektovanje, proizvodnju, izgradnju (građevinske, montažne i elektro montažne radove) dalekovoda, podzemnih kabl vodova i transformatorskih stanica naponskih nivoa od 0,4 do 400 kilovolti isto kao i telekomunikacijskih projekata (SCADA, antenski stubovi, optičkih užeta i kablova na dalekovodima i trafostanicama uz stručna spajanja i mjerenja).

Umel Dalekovodmontaža doo Tuzla takođe proizvodi željezno-rešetkaste stubove za sve naponske nivoe od 0,4 do 400 kilovolti, stubne trafostanice, nosače aparata i portala u trafostanicama svih naponskih nivoa i prema standardima EN i IEC. Takođe vrši proizvodnju stubova žičara različitih namjena kao i antenskih stubova.

Za potrebe rada na terenu Umel Dalekovodmontaža doo Tuzla ima posebane timove stručnjaka i montera, koji svojom specijaliziranom opremom i znanjem izvode radove građevine i elektromontaže u svim klimatskim uslovima i na svim terenima.

Umel Dalekovodmntaža doo Tuzla vrši nabavu svih potrebnih materijala i oprema za izgradnju navedenih objekata. Naša firma obavlja sva potrebna mjerenja (geodetska, otpora uzemljenja i mjerenje na optičkim užadima i kablovima, ispitivanje energetskih kablova svih naponskih nivoa), daje sve potrebna ateste i vrči puštanje navedenih objekata u pogon.

Umel Dalekovodmontaža doo Tuzla posjeduje kompletnu mehanizaciju, opremu i alat za izgradnju dalekovoda svih naponskih nivoa, transformatorskih stanica, kablovskih vodova, te telekomunikacijskih projekata. Cilj je obezbijediti što kvalitetnije i brže izvođenje radova radova sa što manje šteta na posjedima i infrastrukturi i narošito vodeći računa o sigurnosti i zaštiti radnika na radnom mjestu. Preduzeće trendovski ojentisano, kontinuirano unaprjeđuje mehanizaciju što je Umel Dalekovodmontaži Tuzla osigurano mjesto i kvalitet evropskog nivoa. Umel Dalekovodmontaža Tuzla danas zapošljava 126 stručnih, profesionalnih radnika koji su obavili poslove pored BiH, i u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Kosovu , Albaniji, Crnoj Gori, Finskoj, Libiji i Njemačkoj.

Menadžment kompanije je usmjerio sve aktivnosti na zadržavanje vodeće pozicije na BH tržištu i dobijanje što više ino poslova.