Projektovanje

Projektovanje

Poslovi projektiranja obuhvataju izradu svih vrsta projekata:

 • distributivnih i prijenosnih nadzemnih vodova svih nazivnih naponskih nivoa (do 500 kV),
 • distributivnih i prijenosnih kablovskih vodova svih nazivnih naponskih nivoa (do 220 kV),
 • transformatorskih stanica svih nazivnih naponskih nivoa (do 500 kV),
 • rasklopnih postrojenja svih nazivnih naponskih nivao (do 500 kV),
 • vjetroelektrana, solarnih elektrana i drugih obnovljivih izvora energije,
 • ulične rasvjete, sportskih terena i drugih objekata,
 • čeličnih konstrukcija i temelja za dalekovode,
 • antenskih stupova,
 • kontaktnih mreža za elektrifikaciju željeznica,
 • elektroenergetskih objekata električne vuče,
 • metalnih i ostalih konstrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta,
 • elektroenergetskih i telekomunikacijskih kablova.

Related Posts