Radovi na montaži užadi i kablova na projektu izgradnje Trabevićke žičare u gradu Sarajevu Bosna i Hercegovina

Novo rekonstruisana Trebevićka žičara biće otvorena za saobraćaj u aprilu 2018. godine.

Ona povezuje  Bistrik koji se nalazi na 583 metara nadmorske visine sa Vidikovcem koji je na 1.160 metara nadmorske visine.

Simbol Sarajeva, Trebevićka žičara, kada je prvi put otvorena 1959. godine, sa  dužinom 2.100 metara, bila je najveća u širem regionu.

Za potrebe naručioca LEITNER AG, uspešno i u okviru dogovorenog vremenskog perioda, preduzeće UMEL – DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla je izvršilo sljedeće radove na postavljanju užadi i kablova za realizaciju projekta izgradnje žičare sa gondolama na Trebeviću u Sarajevu:

  • Pomoć prilikom istovara glavnog užeta i pozicioniranju bubnjeva
  • Izrada potrebne spojnice za razvlačenje glavnog užeta
  • Kompletno bezkontaktno razvlačenje glavnog užeta Ø 45 mm u dužini od oko 4,4 km
  • Dizanje i pripremanje glavnog užeta za izradu dugog upleta (spojnice)
  • Pomoć prilikom izrade dugog upleta (spojnice) glavnog užeta
  • Umetanje užeta u baterije kotača
  • Ugradnja i zatezanje na potrebnu silu noseće sajle za kablove u dužini od oko 2,2 km
  • razvlačenje i ugradnja optičkih i bakarnih kablova i njihovo omotavanje oko noseće sajle u dužini od oko 2,2 km

Related Posts