TS 400/x kV Tuzla 4 – II faza rekonstrukcije

UMEL – DALEKOVODMONTAŽA d.o.o Tuzla kao lider konzorcija kojeg čine TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla, NNM Inžinjering d.o.o. Tuzla i MIKAR d.o.o. Bijeljina  uspješno je okončao II fazu rekonstrukcije transformatorske stanice TS 400/x kV Tuzla 4. Investitor projekta je bio Elektroprenos – Elektroprijenos BiH.

II faza rekonstrukcije jedne od najvećih transformatorskih stanica u BiH obuhvatila je izradu projektne dokumentacije, ishodovanje potrebnih saglasnosti i dozvola zaključno sa upotrebnom dozvolom, nabavku, ugradnju, ispitivanje i puštanje u rad sljedeće opreme u postojećoj transformatorskoj stanici 400/x kV Tuzla 4:

  • Zamjena 110 kV prekidača
  • Zamjena 400, 220 i 110 kV strujnih i naponskih mjernih transformatora.
  • Ožičenje, upravljanje i zaštita
  • Rekonstrukcija SN postrojenja. Zamjena starih 35 kV ćelija sa novim. Povezivanje, ožičenje, ugradnja novih zaštita i njihovo podešavanje, ispitivanje i izrada SCADA sistema
  • Ugradnja opreme  pomoćnog  napajanja, ispravljača i invertora

Related Posts