UMEL – DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla kao član Konzorcija završio je projekat sanacije transformatorske stanice TS 400/x kV Tuzla 4

Konzorcij UMEL – DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla, ABB d.o.o. Zagreb i A3 d.o.o. Široki Brijeg, završili su sanaciju jedne od najvećih transformatorskih stanica u Bosni i Hercegovini. Investitor projekta je bio Elektroprenos – Elektroprijenos BiH.

Ova izuzetno važna transformatorska stanica za elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine 400/220/100 kV dalekovodima je povezana s transformatorskim stanicama Višegrad, Sarajevo 10, Ugljevik, Stanari, Zenica, Tuzla Centar, Tuzla 5, Đurđevik, Hak i Banovići, te s termoelektranom Tuzla kao i rasklopnim postrojenjem Kakanj.

Sanacija jedne od najvećih transformatorskih stanica u BiH obuhvatila je nabavku i zamjenu visokonaponske opreme, zamjenu prekidača, naponskih mjernih transformatora, strujnih mjernih transformatora i rastavljača u poljima za termoelektranu Tuzla, dalekovode Đurđevik i Dubrave, kao i zamjenu prekidača 400 kV u poljima za dalekovode Višegrad i Banja Luka.

Related Posts